AVÍS LEGAL

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web www.elreidelarajola.com (d'ara endavant, LA WEB), de la qual és titular El Rei de la Rajola, SLU, (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència del no compliment d'aquesta obligació.

1 . IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: El Rei de la Rajola, SLU

Seu nom comercial és: El Rei de la Rajola

El seu CIF és: B17422296

Inscrit al Registre Mercantil de Girona al tom 735, foli 152, full número GI-13.992

El seu domicili social és a: Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 972498312

E-mail: elreidelarajola@elreidelarajola.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

L'ús del lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, tot i així, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona l'ús d'alguns serveis oferts a la web al farciment previ del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquestes dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EL PROPIETARI DE LA WEB ia no fer servir per, entre d'altres:

a) Difondre continguts, delictes violents, pornogràfics, racistes, cleròfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l'ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure'n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat de comptar amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb la finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra amb propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si cal, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari dret sobre aquests.

La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que estigui expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

Establir un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web a què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç hauran de demanar autorització per escrit prèviament al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç només permetrà l'accés a l'home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix s'haurà d'abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i lordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials disposats en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o ús per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a ) La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis o defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, guardats, posats a disposició a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i com a exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web master. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquestes entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, El Rei de la Rajola, SLU cancel·larà o ratificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o deixin de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social del Rei de la Rajola, SLU, situat a Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona), identificant degudament i indicant de manera visible el dret concret que s'exerceix.

EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i una altra normativa aplicable. Això no obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

EL PROPIETARI DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats al mateix terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o se n'adverteixi.

Si opteu per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable de les polítiques de privadesa d'aquestes webs ni de les cookies que aquestes puguin emmagatzemar al dispositiu de l'usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions de vostè hagi demanat rebre.

Si preferiu no rebre aquests missatges per correu electrònic, us oferim, a través d'aquests, la possibilitat d'exercir el vostre dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa al títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de serveis per a la societat de la informació i de comerç electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que rebel·lin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar-ne una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a una altra qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DEL WEB, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que en dóna fe. autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com a guia sense propòsit de validesa legal.