Filtra per

Aspecte

Aspecte

Color

Color

Format (cm)

Format (cm)

Qualitat

Qualitat

Tipus

Tipus

Acabat

Acabat

Nous productes

Nous productes
Tots els productes nous
Paret

Paret

El revestiment d'una paret se sol fer amb rajoles, que són peces planes de poc gruix.

S'obtenen preparant una composició de matèries primeres depurades fabricades amb argiles, sílices, fundents, colorants i altres matèries primeres. Les argiles utilitzades a la composició del suport poden ser de pasta vermella o bé de pasta blanca. Tot i que també podem trobar revestiments en pedra natural i porcelànic.

Filtres actius

Subcategories

  • Pasta vermella

    Aquesta rajola o revestiment pasta vermella es pot utilitzar per revestir la paret.

  • Pasta blanca

    La rajola o revestiment es pot utilitzar per revestir la paret.

  • Porcellànic

    La rajola o revestiment porcellànic s'utilitza per paret. A més, gràcies al fet que no absorbeix la humitat i la seva resistència tèrmica, el porcellànic es pot fer servir tant per interior com per exterior.

  • Pedra natural